Przestępstwo znęcania się nad dziećmi.

Przestępstwo znęcania się
Przestępstwo znęcania się

W ostatnim czasie media obiegła tragiczna wiadomość dotycząca skatowanego ośmioletniego chłopca. Z podanych informacji wynika, że dziecko było malretowane i w konsekwencji zmarło. Ostatecznej kwalifikacji prawnej czynu nie znamy, lecz z dzisiejszego wpisu dowiesz się na czym polega przestępstwo znęcania się nad małoletnim.

Po pierwsze. Karalność czynów przestępczych wobec dzieci, uzależniona jest od stopnia krzywdy małoletniego.

Po drugie. Wyróżnia się trzy typy przemocy: fizyczną, psychiczną oraz seksualną.

Po trzecie. Przestępstwa wobec dzieci zazwyczaj są ścigane z urzędu. Oznacza to, że nikt nie może wpłynąć na decyzję policji lub prokuratury.

Przepis art. 207 par. 1 k.k., dotyczy stosowania przemocy psychicznej oraz fizycznej. Za w/w przestępstwa ustawodawca przewiduje karę od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

Dalsza część przywołanego artykułu kodeksu karnego wskazuje, że górna granica kary może ulec wydłużeniu do 10 lat. Dzieje się tak w sytuacji znęcania się nad dzieckiem ze szczególnym okrucieństwem. Przykładem może być: przypalanie ofiary, polewanie jej zimną wodą etc.

Pamiętaj! Każdy przypadek przemocy wobec dziecka zgłoś Policji, Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej, Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie, Gminie, szkole czy też w przedszkolu. Możesz to zrobić również anonimowo pod numerem 112.

Niniejszy post nie stanowi porady prawnej i ma charakter wyłącznie edukacyjno-informacyjny. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *