Co to jest mobbing? Jak się przed nim bronić?

Mobbing w pracy

Twój pracodawca często zwraca Ci uwagę? Jest niezadowolony z Twojej pracy? Obgaduje Cię wśród Twoich wspołpracowników?

Czy to jest mobbing? Przeczytaj nasz wpis i uzyskaj odpowiedź na nurtujące Cię pytania. 

Po pierwsze. Przepis kodeksu pracy, tj. art 943 § 2 wskazuje, że mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko niemu, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

Warto wiedzieć, że nękanie oznacza również dokuczanie.

Po drugie. W sytuacji jeśli jesteś ofiarą mobbingu, masz możliwość rozwiązania stosunku pracy. Musisz wtedy złożyć swojemu pracodawcy na piśmie oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę wraz z podaniem przyczyny uzasadniającej takie wypowiedzenie.

Po trzecie. Twoim prawem jest dochodzenie od właściciela firmy odpowiednej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Przesłanką do takiego roszczenia jest powstanie rozstroju zdrowia, który musi być kwalifikowany w kategoriach medycznych. Oznacza to, że nie jest wystarczające wykazanie następstw w sferze psychicznej poszkodowanego, takich jak uczucie smutku, przygnębienia, żalu i innych negatywnych emocji, czy też jak stanowi art. 448 Kodeksu cywilnego – naruszenia dobra osobistego. Należy pamiętać, że ciężar dowodu w zakresie związku przyczynowego pomiędzy mobbingiem i powstaniem rozstroju zdrowia oraz odnośnie rozmiarów doznanej krzywdy spoczywa na pracowniku (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 maja 2009 r., sygn. akt III PK 2/09 Legalis Numer 264446 ).

 

Niniejszy wpis nie stanowi porady prawnej i ma charakter wyłącznie edukacyjno-informacyjny.

 

Click me!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *