Wypadek drogowy a kolizja. Jakie są różnice?

Wypadek a kolizja

 

Byłeś sprawcą zdarzenia drogowego i nie wiesz jakie mogą grozić Ci konsekwencje prawne?

Po pierwsze: nie każda kolizja jest wypadkiem drogowym. Jest to dla Ciebie jedna z ważniejszych informacji, gdyż ma to wpływ na Twoją odpowiedzialność karną

Po drugie: kolizja to zdarzenie, charakteryzujące się brakiem ofiar. Chodzi tu o różnorakie zetknięcia, uszkodzenia pojazdów. Najczęściej są to tzw. otarcia parkinkowe. W przpadku takich zdarzeń, odpowiadał będziesz materialnie za powstałe szkody. 

Przepis art. 86 § 1 Kodeksu wykroczeń wskazuje, że kto powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez niezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu podlega karze grzywny. Dlatego też, musisz być przygotowany na straty finansowe i koszty ewentualnego mandatu karnego.

Po trzecie: wypadek drogowy, to taka sytuacja w której jeden lub kilku uczestników zostało rannych lub poniosło śmierć. 

Treść art. 177 § 1 Kodeksu karnego wskazuje, że kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1 k.k. podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Kolejny paragraf z cytowanego przepisu, mówi o tym jakie są sankcje za śmierć jednego z uczestników wypadku. 

Istnieją jednak środki prawne, które w skuteczny sposób mogą pomóc Ci uniknąć kary pozbawienia wolności. Dlatego też, takie ważne jest korzystanie z pomocy Adwokata już od samego początku powstania zdarzenia drogowego.

 

Niniejszy post nie stanowi porady prawnej i ma charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny.

Click me!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *