Jak otrzymać zachowek?

Zachowek

Twój rodzic umarł i pozostawił testament, w którym zostałeś całkowicie pominięty? Uważasz, że potraktowano Cię niesprawiedliwie, ponieważ wspierałeś osobę bliską, pomagałeś jej i otaczałeś opieką? Masz rację!

Twoje prawo do majątku po zmarłych wstępnych, wynika już z samej więzi rodzinnej łączącej Cię z nimi. Otrzymanie zachowku jest w praktyce zupełnie niezależne od woli Twojego rodzica.

Jeżeli znalazłeś się w powyżej opisanej sytuacji – chroń swoje interesy majątkowe.

Zgodnie z art. 991 kodeksu cywilnego zachowek, czyli roszczenie o zapłatę określonej sumy pieniężnej przysługuje wyłącznie zstępnym, małżonkowi, rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, a nie zostali powołani do spadku w testamencie przez zmarłego.

W ramach zachowku jako spadkobierca, możesz domagać się wyłącznie określonej sumy pieniężnej, co oznacza, że nie możesz wystąpić z roszczeniem o wydanie nieruchomości, np. działki budowlanej czy ruchomości jak np. samochodu czy obrazu.

Niemniej jednak należy wiedzieć, że zachwek to prawo do otrzymania 1/2 wartości Twojego udziału spadkowego, który przypadałby Ci przy dziedziczeniu ustawowym.

Pamiętaj jednak, że wyjątek od tej zasady stanowi sytuacja, jeżeli jesteś małoletni lub nie możesz pracować. W takich przypadkach, możesz domagać się wyższego niż standardowo zachowku, bo w wysokości 2/3 wartości Twojego udziału spadkowego.

Na to w jaki sposób Sąd zbada przesłankę małoletniości czy niezdolności do pracy posłuży nam przykład.

Pan Krzysztof zmarł zostawiając dwóch synów, Karola w wieku 16 lat i pełnoletniego Pawła, powołując go do całego spadku. Karol w wieku 20 lat wystąpił z pozwem o zachowek. W związku z powyższym, będzie mu się należało 2/3 wartości udziału spadkowego, gdyż w chwili śmierci spadkodawcy był małoletni.

Chcesz wystąpić z pozwem o zachowek? Nie czekaj, Twój czas na żądanie zachowku jest ograniczony. Pamiętaj, że możesz tego roszczenia domagać się do 5 lat od ogłoszenia testamentu. Po tym czasie, nie będziesz miał już możliwości skutecznego dochodzenia swoich praw z uwagi na przedawnienie.

Potrzebujesz profesjonalnej porady prawnej? – Zapytaj Adwokata!

 

Niniejszy post nie stanowi porady prawnej i ma charakter wyłącznie edukacyjno-informacyjny.

 

Click me!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *