Niezgodność towaru z umową a gwarancja

Towar a gwarancja

reklamacja a niezgodność towaru z umową - jakie są różnice?

W naszej pracy, bardzo często spotykamy się z problemami związanymi z reklamacjami zakupionych przedmiotów. Jak najlepiej złożyć reklamację? Czy w oparciu o przepisy gwarancyjne czy też z tytułu niezgodności towaru z umową? Jakie są różnice pomiędzy tymi roszczeniami?

Na wstępie trzeba wyjaśnić, że polskie ustawodawstwo przewiduje dwa tryby składania reklamacji. Pierwszy to niezgodność towaru z umową, z kolei drugi to gwarancja.

Przepisy jednoznacznie wskazują, że niezgodność towaru z umową jest roszczeniem bezwzględnie przysługującym konsumentowi. Okres ochrony to dwa lata. Co istotne, nie można tego uprawnienia ani ograniczyć ani wyłączyć. Podmiotem odpowiedzialnym w tej sytuacji jest zawsze sprzedawca.

Aby wyjaśnić dokładnie na czym polega powyższy sposób reklamacji, posłużymy się przykładem. 

Pan Jan kupił w sklepie pralkę. Po dwóch miesiącach od zakupu, okazało się, że z bębna pralki cieknie woda. Jan zwrócił się do sprzedawcy z reklamacją na podstawie niezgodności towaru z umową. 

Czego może żądać Jan?

W sytuacji, jeśli wada jest istotna, może to być żądanie odstąpienia od umowy bądź obniżenia ceny. W każdym innym przypadku Jan w pierwszej koleności może żądać tylko naprawy lub wymiany towaru. 

Drugim sposobem złożenia reklamacji jest skorzystanie z gwarancji. Po pierwsze jest to roszczenie, które przyznawane jest konsumentowi dobrowolnie przez gwaranta, kórym może być importer, producent lub dystrybutor

Warunki gwarancji określane są przez udzielającego gwarancji. Mogą one być ograniczone tylko do niektórych przypadków np. gwarancja może obejmować uszkodzenie bębna pralki i nie uwzględniać uszkodzenia drzwi pralki.

Termin obowiązywania gwarancji jest również określany przez gwaranta. Może wynosić miesiąc, rok lub nawet dziesięć lat.

Jeśli chcesz skorzystać z profesjonalnej porady Adwokata – napisz do nas!

 

Powyższy wpis ma charakter wyłącznie edukacyjno-informacyjny.

Click me!

One thought on “Niezgodność towaru z umową a gwarancja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *