Stwierdzenie nabycia spadku

stwierdzenie nabycia spadku

Twój najbliższy członek rodziny umarł i musisz podjąć decyzję, kiedy zainicjować postępowanie spadkowe po zmarłym? Sprawdź jak to zrobić.

Pamiętaj, aby móc swobodnie dysponować spadkiem, który odziedziczyłeś, musisz posiadać dokument potwierdzający to zdarzenie. Jest nim postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku. Możesz je uzyskać przed Sądem. Kolejnym sposobem jest poświadczenie dziedziczenia, które otrzymasz u notariusza.

Posługując się jednym z tych dokumentów, możesz swobodnie dysponować swoją częścią, tj. sprzedać udział w nieruchomości, podjąć środki zgromadzone na rachunku bankowym zmarłego stanowiącą schedę spadkową.

Po pierwsze. Wyłącznie w ciągu sześciu miesięcy od momentu, kiedy dowiedziałeś się o tytule do swojego powołania do spadku (bardzo często jest to moment śmierci spadkodawcy) możesz złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku w całości, przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, odrzuceniu spadku.

Po drugie. Jeżeli nie złożysz w ciągu sześciu miesięcy od momentu uzyskania informacji o tytule powołania do spadku żadnego oświadczenia spadkowego, to na mocy prawa spadek zostaje przyjęty z dobrodziejstwem inwentarza.

Po trzecie. Jeżeli wiesz, że zmarły pozostawił wyłącznie długi najkorzystniej jest złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku.

Zgodnie z art. 1025 kodeksu cywilnego, Sąd na wniosek osoby mającej w tym interes prawny stwierdza nabycie spadku przez spadkobiercę. Notariusz na zasadach określonych w przepisach odrębnych sporządza akt poświadczenia dziedziczenia.

Interes prawny w stwierdzeniu nabycia spadku posiadają nie tylko spadkobiercy ale również wierzyciele zmarłego. Jeżeli osoba zmarła była Twoim dłużnikiem masz prawo żądać zapłaty od jego spadkobierców.

Pamiętaj! Każdorazowo przysporzenie majątkowe należy zgłosić do Urzędu Skarbowego. Jeżeli zgłosisz oświadczenie w odpowiednim czasie możesz uzyskać całkowite zwolnienie z zapłaty podatku.

Niniejszy post nie stanowi porady prawnej I ma charakter wyłącznie edukacyjno-informacyjny.

Click me!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *